Güneş « Yıldızlar ve Gezegenler

Astrolojide; doğum haritasının Ay ve Yükselen burçla beraber en önemli elemanlarından biridir yaşam enerjisidir. Güç ve yaratıcılığın hangi alanda hangi seviyede söz konusu olabileceğini ve baskın olma arzumuzun bulunduğu evi, alanı gösterir. Bulunduğu evi ve temsil ettiği konuları aydınlatır, parlatır. Aldığı diğer planet görünümleri ise bu etkiyi azaltır, arttırır. Örneğin bir doğum haritasında 3. Evde olan Güneş, bilgisiyle, aklıyla, iletişim kurma biçimleriyle tanınmak isterken, 7. evde olan bir Güneş, birebir ilişkileriyle, evlilik ve ortaklıklarıyla kendini ifade etmek ve bilinmek ister... Devamı »»»

Venüs « Yıldızlar ve Gezegenler

Güneşe Merkür'den sonraki en yakın gezegendir. Dünyanın kızkardeşi olarak ta anılan bu güzel ve gizemli gezegen hemen tüm eski uygarlıklarca "Bereket Tanrıçası "olarak ta adlandırılmıştır, cazibeli güzel bir dişi olan Venüs bazen Afrodit ve dişiliğin sembolü olmuştur. Astrolojik olarak oda Ay gibi duyguları etkiler. Sevgi, çekim, ikna gücü, sosyal olma arzuları, denge, uyum, barış sağlama etkileri arasındadır. Aşk, sempati, arkadaşlık, güzellik, sanat, çekicilik, kıymet bilme ve estetiğin sembolüdür. Haritada gerilimli etkiler altında olduğunda; sevgi dolu, sıcak, sevimli ve sempatik özellikl... Devamı »»»

Mars « Yıldızlar ve Gezegenler

Venüs'ün partneri, bütünleyicisi, aşığı Mars. Tüm bilinen çağlarda ve birbirinden farklı bir çok kültürde Mars hep savaş gezegeni olarak bilinir. Kızıl tanrı, Savaş tanrısı, depremler, volkanik patlamalar ve bir sürü felaketin Marsla ilgili olduğuna inanılmıştır. Bugün ise astrolojik olarak Mars insanın içindeki ve dışındaki savaşları, mücadeleleri gösterir. Kuvveti, enerjiyi, ihtirası, arzuyu, cesareti, inisiyatifi, direnci, aceleciliği, tedbirsizliği, saldırganlık hareketi ve cinsel gücü de temsil ettiğine inanılmaktadır. Güneş ve Ay ve Venüs'ün isteklerini gerçekleştirebilmek için Marsın ... Devamı »»»

Plüton « Yıldızlar ve Gezegenler

Plüton Yeraltı Tanrısıdır. (Hades) ve ölüm, yeniden doğmayla ve güç, kontrolle bütünleştirilmiştir. Takıntılı davranış ve duyguları, tabuları, tekrarlayan davranışları ve krizleri yönettiğinden birçok temel konuyu yaşamı ve ölümün kendisini de kapsar, seksüel enerjiyle de bütünleştirilir. Pluto'nun gücü psişik enerjiyi manipule etmek ve kullanmak için kullanılabilir. Plüton, eski olan her şeyi yıkar, kırar ve artık lüzumsuz olanı, işe yaramayanı parçalara ayırır ve onları tekrar dönüşüm işlemine tabı tutar. Onun parçalarından yeniyi inşa eder. Plüton primal enerjidir ve yaşamın bu yönlerini... Devamı »»»

Merkür « Yıldızlar ve Gezegenler

Mitolojide Merkür, tanrıların habercisi olarak bilinir. Merkür farklılıklar arasında ilişki kurar, bu nedenle de astrolojide de haberleşmeyi, iletişimi temsil eder. Konuşmayı, yazmayı, yolculukları, her türlü el becerilerini, yarışları, tartışmaları, analizleri, ezberlemeyi, seyahat etmeyi, ticareti, zekayı, sinir sistemini, akciğerleri, tiroid salgı bezini de yönetir. Koordinatördür, diğer planetlerden gelen enerjileri uyumlu hale getirmeye çalışır. İnsanın akıl, ruh, beden ve kişiliği arasında ki bağı gösterir, düşünme biçimimiz, ilişkileri algılama ve gerçekleri kabul etme şeklimizi ifade ... Devamı »»»

Jüpiter « Yıldızlar ve Gezegenler

Tanrıların babası neşe, bolluk, zenginlik veren güç yardımcı ve iyi, ruhsal gelişmeleri, bilincin güçlenmesini, yükselme isteğini, olgunluğu, bağımsızlığı, maceraperestliği, ilişkileri, farklı kültürleri, inançları, dini, üniversiteleri, akademik her tür kurumu, hukuku, adaleti ve tıbbı da temsil eder. Büyük kısmet gezegeni, (Venüs ise küçük kısmet gezegeni olarak bilinir) olarak da bilinir. Satürn'ün zıddı özelliklere sahiptir ama tıpkı Venüs -Mars, Güneş -Ay ikilileri gibi onlarda birbirlerini tamamlarlar; Jüpiter idealist-Satürn pratik ve gerçekçidir, Jüpiter, genişlemek, açılmak ister. Sa... Devamı »»»

Satürn « Yıldızlar ve Gezegenler

Evrenin 'soğuk' gezegeni, kısıtlamaların, hayal kırıklıklarının, sorumlulukların ve disiplinin sembolüdür. Satürn, hayatın eğitmeni, sınavlarla, otoritesiyle, disiplini ile bizi hayata hazırlayan, kişiliğimize dayanıklılık ve süreklilik sağlamaya çalışan, enerjimizi yönlendiren ve konsantrasyon kazanmamıza neden olan kozmik öğretmenimiz. Satürn'ün bu sınavlarını başarıyla atlatmanın tek yolu ve tabi ki ödüllenmenin tek yolu da disiplindir. Disiplinle çalışmak, sabretmek, dikkatli olmak ciddiyetle sorumluluklarını kabul etmek, almak ve kararlı olmak. Satürn haritada Jüpiter ve Venüs'ün getirdi... Devamı »»»

Uranüs « Yıldızlar ve Gezegenler

Satürn ötesi planetlerin (Uranüs, Neptün, Plüton) ilki olan Uranüs 1781'de keşfedilmesiyle astrologlarca Kova burcuna mal edilmiş ve diğerleriyle birlikte çok ağır hareket ettiğinden dolayı da genel olarak nesilleri ve evrensel bilinci etkilediği öne sürülmüştür. Ağır hareket etmesine ve bir çok insanın yani aynı kuşak doğumluların haritalarında aynı burcu paylaşıyor olmalarına rağmen, Güneş ve diğer hızlı hareket eden kişisel planetlerle (Ay, Merkür, Venüs ve Mars) görünüm yaptıklarında kişiye karakteristik kazandır ve kendi kuşaklarından farklı özellikler sergilemelerine neden olabilirler. ... Devamı »»»

Neptün « Yıldızlar ve Gezegenler

Gerçekçilikteki boyutumuzu gösteren, hayallerin, rüyaların, tüm değişim ve döngülerin, bilinmeyenin, aşkın, romantizmin, fedakarlıkların uykunun efendisi. Denizlerin Tanrısı Neptün. Gerçek dışı illüzyonları ve fantazileri, drama ve sanatı, ruhsallığı, ilaçları, petrol, kimyevi maddeleri, hapishaneleri, hastahaneleri, sanatı, dini, dansı, şiiri, idealizmi, spiritüalizmi, sanatsal yaratıcılığı hile, aldanma, aldatmayı, dikkatsizliği, dağınıklığı, sınırları aşmayı ve engelleri yıkmayı temsil eder. Görünmeyeni, bilinmeyeni, bilinçaltı engelleri, sınırları düşüncelerin engellerini, lenf sistemini,... Devamı »»»

Ay « Yıldızlar ve Gezegenler

Astrolojide; doğum haritasının Güneş ve Yükselen burçla beraber en önemli elemanlarından biridir. Sıvıları, okyanusların ve vücudun ritmini yönetir. Kişiliğin tepkisel yönünü, geleneksel değerlerimizi, duygu potansiyelimizin ruhsal çekiliş yönünü, bilinçaltını, içgüdüsel davranışlarımızı, dişi enerjiyi, kadını, geceyi, hafızayı, kişinin alıcı, yansıtıcı, hassas, anaç ve tepkisel yönünü temsil eder. Duyguların, hafızanın, hayal gücünün, kadınlığın, anneliğin, doğurganlığın, üretkenliğin, alıcılığın, hassaslığın ve sezginin sembolüdür. Kişiliğin dünyayla bağlantılı yönünü, ruhun fizik alanla il... Devamı »»»
.